Kids Consulting
Vergoeding

Sinds 01-01-2015 geldt de nieuwe Wet op de Jeugdzorg. Behandelingen van kinderen beneden de 18 jaar, worden niet meer vergoed door de zorgverzekeraar, maar door de gemeente.

Wij hebben contracten afgesloten met de volgende gemeenten: Midden Delfland, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Zoetermeer, Wassenaar, Voorschoten, Westland, Pijnacker-Nootdorp en Delft. Met een verwijsbrief van de huisarts wordt de behandeling van uw kind betaald door de gemeente. In de verwijzing moet staan naar welke vorm van GGZ wordt verwezen: Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) èn dat er sprake is van een (vermoedelijke) psychische aandoening (DSM IV).

Als u het geen probleem vindt om de behandeling van uw kind zelf te betalen dan is er geen verwijsbrief van de huisarts nodig en wordt uw kind niet aangemeld bij de gemeente. Het tarief is € 75,- per uur. U ontvangt een factuur die u binnen 8 dagen betaalt aan Kids Consulting.

Aanmelden voor behandeling kan via het contactformulier (zie contact en links) of via een email naar liliandon@outlook.com.


Spelregels

Afspraken afzeggen
Afspraken die niet 24 uur van tevoren afgezegd zijn, worden in rekening gebracht tenzij er sprake is van ziekte of andere overmacht.
Afzeggen kan via de telefoon of via e-mail, 24 uur per dag en ook in het weekend.

Behandelplan
Na het intakegesprek wordt het behandelplan mondeling besproken met de ouder(s).

Bereikbaarheid
Tijdens het verloop van de therapie is de therapeut bereikbaar via de telefoon en per e-mail voor vragen en/of overleg.
Regelmatig vinden er oudergesprekken plaats waarbij de vertrouwelijkheid tussen therapeut en cliënt gewaarborgd blijft.

Klachtenregeling
Psychologen die lid zijn van de beroepsvereniging, het NIP dienen zich te houden aan de beroepscode van het NIP. Deze code is gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. De klachtenregeling van het NIP is van toepassing op de praktijk.