Kids Consulting
Wat is kindertherapie?

Kindertherapie is samen met het kind en de ouder(s) op zoek gaan naar wat het kind nodig heeft om nare gevoelens de baas te worden en om zich fijner te voelen.
Ook als het leven tegenzit (door scheiding, verlies, verhuizing, problemen op school, enz.) kan het kind versterkt en ondersteund worden om beter met de moeilijke situaties om te gaan.

  
Met de therapeut gaat het kind op zoek naar antwoorden op vragen als: ‘Hoe komt het dat het niet goed gaat’, ‘Wat gaat er wel goed?’ ‘Wat is er nodig?’ Er wordt gezocht naar oplossingen.

Hoe?
Door volledig op het kind af te stemmen en op zijn golflengte te komen, ontstaan er processen waardoor de weg naar oplossingen vrij komt. Het kind leert en ervaart dat hij zelf de kracht in zich heeft om oplossingen te vinden. En wat van binnenuit komt, is nu eenmaal sterker dan wat van buitenaf wordt opgelegd.

Soms ontbreken er vaardigheden bij een kind die aangeleerd kunnen worden, zoals sociale vaardigheden (als het kind moeite heeft met het omgaan met andere kinderen) of denkvaardigheden (bijvoorbeeld als het kind boos en explosief gedrag vertoont of erg negatief is).

Waarmee?
Met behulp van spelen, spelletjes, tekenen, kleien, gesprekken, ontspanningsoefeningen, droomreisjes, rollenspelen, verhalen en vele andere methoden gaan we aan de slag. En omdat het leuk, speels en ontspannen is, heeft het kind vaak niet eens in de gaten dat hij aan het leren is om met problemen om te gaan of ze op te lossen. En dat maakt het therapie-uur voor de meeste kinderen een leuk en boeiend proces waar ze graag naar toe gaan.
 
   
Aanmelden
U kunt per email of per telefoon contact opnemen. Er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met één of beide ouders waar het kind zelf nog niet bij aanwezig hoeft te zijn. In dit gesprek wordt de hulpvraag besproken, evenals het behandelplan en worden er verdere afspraken gemaakt.
Het kind komt één keer per week een uur naar de zonnige, vrolijke kamer van Kids Consulting.